Medlemskap

Har du lyst å være medlem i VOKS?

Vi er alltid på utkikk etter nye medlemmer! Har du ideer til hva VOKS burde gjøre eller har lyst til å bidra selv slik at det skjer? Som medlem får du ikke bare være med på å bestemme fremtiden til VOKS, men også sørge for at vi når målene vi setter. Du kan starte opp aktiviteter og velge å enten ha ansvaret for dem selv eller gjennom et ansatt sekretariat. Vi ønsker medlemmer som er engasjerte i VOKS sin fremtid og som vil bidra til videreutvikling. Du kan lese mer om medlemskap her.

Hva kan VOKS gi deg?

”I VOKS deler vi et verdenssyn som går utover status quo, det hvite, mannlige og heteronormative, og ønsker alle å la det speiles i kunst og litteratur. Det er et dynamisk, trygt og utrolig givende miljø.” – Oda Sandanger, redaksjonsmedlem

Slippfest for #1 Søsterskap 13.mai. 2017

Hva kan du bidra med i VOKS?

Først og fremst er vi på utkikk etter mennesker som har tid og et personlig engasjement til arbeidet. Vi består av en engasjert gjeng med ulike bakgrunner og interesserer som sammen jobber for å kombinere alt vi interesserer oss for til en organisasjon. Tidsskriftet er riktignok organisasjonens hovedgren, men vi har også drevet med andre ting siden VOKS startet opp. Vi går på demonstrasjoner, lager podcast, skriver, driver med design og layout, nettside, korrekturlesning, regnskap og søknadsskriving, planlegging og organisering (lanseringsfester o.l). Vi er alltid på utkikk etter flere grener å feste interessene våre i: Har du lyst til å videreutvikle VOKS med oss? Fyll ut dette skjemaet!

Har du noen spørsmål? Skriv til voksmedlem@outlook.com