VOKS søker bidrag til #3 MAT

Screen Shot 2018-01-03 at 18.59.11
Jesus hos Marta og Maria (av Diego Velazquez)

Skrevet av Sadik Qaka

Maleriet ovenfor illustrerer et velkjent motiv: matlaging. Kvinnen i forgrunnen moser hvitløk i et av de tidligere maleriene til den velkjente spanske barokk-kunstneren Diego Velazquez.  Hun virker sliten; kinnene hennes er røde, og blikket unngår motivet i bakgrunnen. Det er vanskelig å vite om den gamle damen ved siden av henne forsøker å trøste henne eller om hun irettesetter henne. Kanskje hun påminner den unge kvinnen om hvordan aioli lages, som kanskje skal akkompagnere fisken. Men maleriet handler ikke bare om matlaging.

Velazquez malte Jesus hos Marta og Maria i 1608 og illustrerer en scene fra Lukasevangeliet. Jesus ankommer huset til en kvinne med navnet Marta. Martas søster, Maria, setter seg ned ved Jesus og hører til hans ord. Marta, derimot, er “travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand” (Luk 10:40). Når hun ber Jesus si til Maria at hun skal hjelpe sin søster får hun et svar som kanskje forklarer ansiktsuttrykket til den unge kvinnen i forgrunnen. “ Marta, Marta!,” sier Jesus. “Du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne.” (Luk 10:41-42).

Dette gir en enda større dybde til maleriet, til og med utover den originale bibelske konteksten. Det skaper skillet mellom jordlig mat og åndelig mat – Marta ville kanskje streve for å lage et måltid, men det er Maria som blir åndelig mett – det er Maria som har valgt “den gode del”.

Det sier også noe om  verdihierarkiet i et hjem: at matlaging og husarbeid er sekundære, mindre viktige oppgaver til tross for deres nødvendighet. Det bør sies at om det står mellom å høre menneskehetens frelser tale og å skrelle poteter og moppe gulvet bør valget valget være nokså lett. Faktumet er likevel at de aller færreste får besøk av Gud i menneskelig form, og at poteter må skrelles og gulv må moppes – det skjer ikke av seg selv. Faktumet er også at valget sjeldent finnes, og at det ofte tas av noen i en høyere maktposisjon enn deg: Marta i Velazquezs maleri har ikke uttrykket til en kvinne som fritt velger å lage mat.

Mennesker med makt og penger lager ikke maten sin selv. Dette er tilfellet i alle skala, enten du er en del av en overklasse i et samfunn, eller en far og det eneste inntektsbringende individet i familien. Men samtidig kan vi ikke leve uten mat, og mat er en enorm del av vår identitet som personer, klasser, etnisiteter eller andre grupperinger. Hvorfor er det sånn? Hvorfor er det sånn som Shashi  sier i English Vinglish (2012), at “when a man cooks, it’s art… when a woman cooks, it’s her duty”?

Vi i redaksjonen er spente for å se hva dere vil servere oss i vår tredje nummer med temaet mat. Mat er politikk, kultur, økonomi, makt. Mat er følelser, tanker, minner. Mat er plikt, mat er kunst. Det er din avdøde bestefars favorittrett, det er retten som brant ned kjøkkenet ditt, og et reddet forhold, det er en sykdom. Hva mer? Det er opp til deg. Send oss ditt bidrag til vokstidsskrift@gmail.com innen 15. februar. Vi gleder oss til å høre fra deg!